یکی از راه های راه اندازی سایت، خرید قالب سایت است. ویژگی های یک قالب خوب برای سایت، فقط ظاهر آن نیست. ظاهر سایت یکی از ویژگی های مهم است اما شما باید علاوه به جذاب بودن قالب از نظر بصری، به کاربرد و...