چه به صورت تدریجی پرستار سالمند در منزل شده باشید و چه به صورت ناگهانی، چه با میل قلبی یا وظیفه، مراقبت از سالمند را انتخاب کرده باشید چه به اجبار، احساسات عاطفی زیادی را در مراقبت از سالمند تجربه خواهید کرد. بعضی از این احساسات بلافاصله و بعضی پس از مدت طولانی از شروع کار مراقبت از سالمند شروع می*شوند.
مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید
عضویت

در هر موقعیتی فراموش نکنید که شما نیز بسیار مهم هستید. احساسات شما به عنوان پرستار سالمند در منزل بسیار حائز اهمیت است. بسیاری از این احساسات زمانی خود را نشان می*دهند که روزهای متوالی را به مراقبت از سالمند بگذرانید. بسیاری از شاغلان پرستار سالمند درمنزل می*گویند: " این موضوع برای من اتفاق نیافتاده، من مادرم (پدرم، همسرم، خواهر یا برادرم) را دوست دارم." ولی بعد از مدتی کوتاه احساسات منفی در مراقب سالمند در منزل ظاهر می*شود و مراقب سالمند تلاش می*کند آن*ها را مخفی نگه دارد.
مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید
عضویت
مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید
عضویت


مراقبان سالمند معمولا دوست ندارند این احساسات را بیان کنند چون نمی*خواهند دیگران در مورد آن*ها قضاوت کنند. اگر شما با تمامی احساسات خود کنار بیایید این احساسات در شما رسوخ می*کنند. اهمیت ندادن به احساسات درونی باعث کم*خوابی، بیماری*های جسمی، مشکلات در تغذیه و ... می*شوند. ولی زمانی که شما احساسات خود را قبول می*کنید می*توانید با تفکر راهی برای مقابله با احساسات خود بیابید. بنابراین هم شما و هم سالمندی نیاز به یاری اشخاص متخصص در این زمینه را احساس می کنید.
اطلاعات بیشتر در خصوص

مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید
عضویت
مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید
عضویت
مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید
عضویت