طبق مصوبه ای که هیئت دولت در این مورد ارائه داده است، این مناطق از اروند رود در محدوده منطقه آزاد قرار دارد:
_پالایشگاه آبادان
_اداره بندر و دریانوردی آبادان
_غرب محور ارتباطی آبادان خرمشهر از پالایشگاه آبادان تا پل شهید جهان آرا
_غرب محور ارتباطی خرمشهر به شلمچه از صد دستگاه تا شلمچه
_اداره بندر و دریانوردی خرمشهر

بنابراین می توانید در این مناطق به ثبت شرکت بپردازید تا مشمول مزایای این منطقه آزاد قرار گیرید. اگر شرکت خود را در قالب سهامی خاص ثبت می کنید، این مدارک را از قبل آماده کنید:
-اساسنامه شرکت سهامی خاص که باید دارا امضای تمامی سهامداران باشد.(در 2 نسخه)
- دو نسخه از اظهارنامه شرکت سهامی خاص
- صورتجلسه مجمع عمومی موسس که ذیل آن توسط سهامداران و بازرسان امضاء شده باشد.(2 نسخه)
-کپی کارت ملی برابر اصل شده تمامی اعضای هیئت مدیره و سهامداران و بازرسین
-تعیین اولین مدیران و بازرسان و قبول سمت مدیریت و بازرسی و کپی شناسنامه برابر اصل شده تمامی اعضای هیات مدیره و سهامداران و بازرسین
- کپی شناسنامه و کپی کارت ملی برابر اصل شده نماینده شخص حقوقی و در صورتیکه اعضاء هیئت مدیره یا سهامداران اشخاص حقوقی باشند،ارائه کپی آخرین روزنامه رسمی شخص حقوقی و نامه معرفی نماینده(در سربرگ شرکت)
-ارائه گواهی بانکی مبنی بر پرداخت حداقل 35% سرمایه اولیه شرکت
-دریافت مجوز فعالیت اقتصادی از معاونت سرمایه گذاری سازمان
-ارائه تاییدیه پرداخت هزینه حق الثبت به سازمان منطقه


مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید
عضویت