مسیریو که با تو قدم زدم بعد تو هر دفعه اشتباه اومدمواسه اینکه هوات بیوفته از سرم باید چند بار از این خیابون بگذرمیا باید رفتن تورو باور کنم یا که دنیامو با تو خاکستر کنمیا که زندونی تو و این خونه شم یا توو تنهاییام بی تو دیوونه شموقتی که بارون میباره شونه هام تورو کم داره توو خیابونا تنهایی پرسه زدمبس که دلم با تو درگیره نمیدونه کجا میره به هوای تو تا ته شهر اومدمببار بارونو دلم داغونو نمیخوام عشق بدون اونوببار بارونو دلم داغونو نمیخوام عشق بدون اونوببار بارونو. . . . . .

مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید
عضویت
را از سایت ما بخواهید.