علت بروز سلولیت


سلولیت فقط همان سلول عادی چربی زیر پوست شماست. چیزی که باعث ناصاف و گره*دار بودن آن می*شود، فشار این سلول*های به بافت هم*بند است که باعث می*شود پوست قرار گرفته روی آن چروکیده شود. به همین خاطر است که چه لاغر باشید و چه اضافه وزن داشته باشید، ممکن است دچار
مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید
عضویت
شوید. احتمال بروز این عارضه در زنان بیش از مردان است. عوامل دیگری که ممکن است زمینه*ساز بروز سلولیت باشند عبارتند از:  • رژیم غذایی نامناسب
  • رژیم غذایی سفت و سخت و غیرعلمی
  • متابولیسم کند
  • کمبود فعالیت بدنی
  • تغییرات هورمونی
  • کمبود آب بدن
  • مجموع چربی بدن
  • ضخامت و رنگ پوست