خدمات اکوی قلب در منزل
اکوی قلب یک روش تخصصی تر و پیچیده تر از نوار قلب است.انجام این کار نسبت به نوار قلب که مدت بیشتری صرف می شود. نماد حقیقی دیواره های قلبی و دریچه های قلب ابتدای سرخک های بزرگ را نشان می دهد.


اکوی قلب امکان مشاهده ضربان قلب بیمار و پمپاژ قلب بیمار را به پزشک میدهد البته پزشک و یا پرستار باید تخصص انجام این کار را داشته باشند و بتوانند نوار قلب را به طور کامل بررسی کند.


یکی از مزایای اکوی قلب یا دستگاه اکوکاردیوگرافی قلب این است که متخصص میتواند قلب را در حال حرکت ببیند و اینکه قلب به چه صورتی خون را پمپاژ می کند و همچنین نحوه عملکرد دریچه های قلب را نیز نشان می دهد.


موسسه ما علاوه بر اینکه برای
مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید
عضویت
پزشکان و پرستاران فوق تخصص را استخدام کرده است ، برای دیگر خدماتی از جمله درمان زخم بستر در منزل ، سوند معده در منزل و همچنین سوند ادرار در منزل هم پزشکان و پرستاران متخصص در زمنیه های مختلف را استخدام کرده است.

منبع
مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید
عضویت