وقت تون بخیر دوستان
یک سایت میخواستیم برای دوره های آنلاین MBA بنویسیم، لطفا پیشنهاد بدید که از چه زبان و فریم ورکی استفاده کنیم بهتر هست و آیا اسکریپت آماده ای را هم پیشنهاد می دید برای اینکار؟
سایت روبرو رو صفحه اصلی و داخلیش رو ببینید لطفا با چه زبانی نوشته شده و آیا توصیه می کنید مثل این سایت پیش بریم یا خیر؟
مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید
عضویت
و
مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید
عضویت